اس ام اس تسلیت

نوشته ها و دوبیتی های مخصوص تسلیت

نوشته ها و دوبیتی های مخصوص تسلیت

نوشته ها و دوبیتی های مخصوص تسلیت دوبیتی مخصوص فوت مادر آبروی اهل دل از خاک پاک مادر است این جماعت هر چه دارد از دعای مادر است آن بهشتی را که قرآن می کند توصیف آن صاحب قرآن بگفتا زیر پای مادر است ادامه مطلب

ادامه مطلب