اس ام اس صبح بخیر

صبح بخیر عشقم

صبح بخیر عشقم

صبح بخیر عشقم       شب را به عشق تو صبح میکنم…که سلام کنمکه سلام کنیکه من جان بدهمو تو جان بگیری… صبحت بخیر عشقم...صبح بخیر عشقم good morning my love ادامه مطلب

ادامه مطلب

صبح بخیر عاشقانه

صبح بخیر عاشقانه

صبح بخیر عاشقانه     صبح شدباز دلم میل پریدن داردو تماشای تو هر صبحچه دیدن داردتو آن صورت زیباو صدای مخملتجمله “صبح بخیر ازتو شنیدن داردسلام صبحت بخیر عشقم...اس ام اس صبح بخیر عاشقانه...عاشقکه باشیصبحچای رادر چشمان معشوقدم می کنیبا نگاهش دلتنگیو گرسنه ی آغوش دوباره اش تا دیدار… صبح بخیر عشقم...اسمس صبح بخیر عاشقانه...ناگهان صبح می‌شود…و تو می آیی با لبخندِ خورشیدبوسه‌های گرم تو با چای صبحانه‌امدم می‌کشد… و تمام منحل می‌...

ادامه مطلب

اس ام اس صبح بخیر

اس ام اس صبح بخیر

اس ام اس صبح بخیر   الهی؛زیباترینانرژى هاىمثبت را نصیبدوستانمگردان تا؛تقدیرشانآنگونه کهتو مى پسندىمهیّا شود… روزتون پر از خیر و بركت...اس ام اس صبح بخیر ...برای صبحتوندلی آرامتنی سالملبی خندانوعاقبتی بخیرخواهانم.آفتاب عمرتون همیشهسبزو برقرارو زندگیتون سرشاراز عشق و دوستی صبحتون بخیر عزیزانم...اس ام اس صبح بخیر ...الهیخونه تونگرم وپراز امیدروزگارتونشادوآرامبزم عشقتان پرسرورامروزتونپرازلبخندو لبریز شادی و موفقیت صبح بخیر...اس ام اس صبح بخیر عش...

ادامه مطلب

جملات زیبای صبح بخیر

جملات زیبای صبح بخیر

جملات زیبای صبح بخیر صبح یعنی بوی گل مریم؛ که سراسر شب را پر کرده بود و حالا با نوازش حس بویایی ات بیدارت می کند… “صبح” یعنی آغاز؛ آغاز یک عبور ودریچه یک”سلام” … گوش کن! … در نبض کودکانه ی صبح، این راز برکت است که می نوازد… به حرکت سلام کن … سلام یاران جان صبحتان به طراوت باران… . . . جملات زیبا با موضوع صبح بخیر good morning ادامه مطلب ...

ادامه مطلب