اس ام اس سنگین

اس ام اس های تیکه دار و جملات سنگین سری جدید

اس ام اس های تیکه دار و جملات سنگین سری جدید

اس ام اس های تیکه دار و جملات سنگین سری جدید اون کِــــــــــه مـــــــیـــــــگُـــــــفـــــــــت تا تَـــــــهِـــــــــــش هَـــــــــــســـــــــــــتَـــــــم تـــــــا دیــــــــــــــد کِـــــــــــه مَـــــــــــــــــــــــن دِل بَـــــــــســـــــــــتَــــــــــــــم گُــــــــــــــــــفـــــــت شَـــــــــــــرمَــــــــــــنــــــــده خــــالـــــــی بَـــــــــــــســـــتَـــــــم . . . اس ام اس های تیکه دار جدید ۱۳۹۴ New sms . ...

ادامه مطلب

اس ام اس های خاص و سنگين

اس ام اس های خاص و سنگين

اس ام اس های خاص و  سنگين دوست شدن با بعضيا مثل بستن اشتباهي دکمه هاي لباسه ، تا به آخرش نرسي متوجه نميشي اشتباه کردي . . . اس ام اس خاص و  سنگين sms khas . . . پل هاي پشت سرت را خراب نکن ..! متعجب خواهي شد اگر بداني بارها ناچار خواهي بود از همان رودخانه عبور کني . . . اس ام اس خاص و  سنگين sms khas . . . تکيه بده … اما ! به شانه هاي کسي که اگر خوابت برد ، سرت را روي زمين نگذارد . . . . اس ام اس خاص و  سنگين sms khas ادا...

ادامه مطلب