اس ام اس تابستان

اس ام اس خنده دار تابستان

اس ام اس خنده دار تابستان

همچین عزا گرفتید انگار واقعا میریم مدرسه درس میخونیم!!! . . . بابا چهار ساعت دری وری گفتن و عین مونگولا خندیدن که دیگه اینهمه ماتم نداره!! . . . اس ام اس خنده دار تابستان sms tabestan . . . کی فکرشو میکرد انقدر زود تموم شه؟؟؟ . . . . تابستونو میگم . . . اس ام اس خنده دار تابستان sms tabestan . . . و همانا… . . . اول مهر از رگ گردن به شما نزدیک تر است…!! . . . اس ام اس خنده دار تابستان sms tabestan ادامه مطلب ...

ادامه مطلب