اس ام اس بوسه

اس ام اس بوسه

اس ام اس بوسه

اس ام اس های جدید بوسیدن تلخ است ، تلخ تلخ ، این زندگی اما ” لب هایت ” عجب تعادلی برقرار کرده است … شیرین است ،شیرین شیرین … در برابر این زندگی … . . . اس ام اس بوسه sms . . . مرا ببوس! نه یک بار که هزار بار! بگذار آوازه عشقبازیمان چنان در شهر بپیچد که روسیاه شوند، آنها که بر سر جداییمان شرط بسته اند! . . . اس ام اس های بوسه sms . . . چترت را کنار بگذار دستانم را بگیر بگذار در زیر باران رحمت خدا هر دو خیس شویم بگذار هر دو بخنیدم بر ق...

ادامه مطلب