اس ام اس به سلامتی

اس ام اس بسلامتی

اس ام اس بسلامتی

اس ام اس بسلامتی به سلامتی اونایی کهنامردی های دنیـا نامردشون نکرد...اس ام اس بسلامتی sms...سلامتی اون لحظه که از همه دنیا دلت گرفتهنه کسی رو داری تا باهاش درد و دل کنینه دلت میخواد کسی رو ناراحت کنیسکوت میکنی و تو دلت میگیخدایا شاید قسمت من این بودهشکرت که هستیو منو مثل آدمات تنها نمیذاری…....اس ام اس بسلامتی sms...سلامتیه آخرین خداحافظی که توی گلوم خشک شد …سلامتیه کسی که حتی نتونستم ازش خداحافظی کنم …سلامتیه دس...

ادامه مطلب

اس ام اس به سلامتی زیبا و جالب

اس ام اس به سلامتی زیبا و جالب

اس ام اس به سلامتي به سلامتي مـــادرامون که اگه يه تک سرفه بزنيم . . . مي شن پرستارٍ بخشِ مراقبت هاي ويژه . . . اس ام اس به سلامتی زیبا و جالب sms be salamati . . . به سلامتي اونايي که دارن تو آتيش کسايي مي سوزن که حتي يکبار واسشون تب نکرد . . . اس ام اس به سلامتی زیبا و جالب sms be salamati . . . سلامتي اوني که هيچوقت نميتوني بهش زنگ بزني!!! ولي بازم دلت نمياد شمارشو از دفترچه تلفنت پاک کني…!! . . . اس ام اس به سلامتی زیبا و جال...

ادامه مطلب