اس ام اس دهه فجر

اس ام اس ۲۲ بهمن و دهه فجر

اس ام اس ۲۲ بهمن و دهه فجر

اس ام اس ۲۲ بهمن و دهه فجر بیست و دوی بهمن که حیات وطن است خود روح خدایی است که در جان و تن است ما زنده به آنیم و از آن یاد کنیم یوم الهی که یادگار از آن ماه بهمن است یوم الله۲۲ بهمن، روز پیروزی حق بر باطل را تبریک می گویم . . . . . . اس ام اس ۲۲ بهمن ۱۳۹۳ sms 22 . . . بهمن آمد فجر پیروزی رسید / گاه شادی و ستم سوزی رسید بهمن و روئیدن گل در کنار / پس زدن از روی کشور هر غبار . . . . . . اس ام اس ۲۲ بهمن ۱۳۹۳ sms 22 . . . از اوج بروج حق سردار...

ادامه مطلب