اس ام اس اربعین حسینی

دو بیتی تسلیت اربعین

دو بیتی تسلیت اربعین

دو بیتی تسلیت اربعین     درمان دل عاشق بی تابغیرِی ز غبار حرم کرببلا نیست نگردیم...دو بیتی تسلیت اربعین...زمین گرد نیستدنیاى من یک شش گوشه استدو بیتی تسلیت اربعینخواست از هر دو جهانم شود آسوده خیالپدرم دست مرا داد به دستان حسین...دو بیتی تسلیت اربعین...در بین روزه و عطش و اشک و شور و شینیک ذکر مستجاب بگویم فقط حســـــــــــین...دو بیتی تسلیت اربعین ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

پیامک اربعین حسینی ۱۳۹۵

پیامک اربعین حسینی ۱۳۹۵

    غرق تلاطم شده بحر محیطیک سره درد است بساط بَسیطشد چهلم روز عزای حسینجان جهان باد فدای حسیناربعین حسینی تسلیت باد...پیامک اربعین حسینی ۱۳۹۵...بنازم آنکه دایم گفتگوی کربلا دارددلی چون جابر اندر جستجوی کربلا داردبه یاد کاروان اربعینی با گریه می گویدهمی بوسم خاکی را که بوی کربلا دارداربعین حسینی تسلیت باد...پیامک اربعین حسینی ۱۳۹۵...دوستان با من و دل ناله و فریاد کنیدآه را با نفس از حبس دل آزاد کنیداربعین آمده تا از شهدا یاد کنیدگریه...

ادامه مطلب

اس ام اس اربعین حسینی | جدید سال ۱۳۹۵

اس ام اس اربعین حسینی | جدید سال ۱۳۹۵

اس ام اس اربعین حسینی | جدید سال ۱۳۹۵     بنازم آنکه دایم گفتگوی کربلا دارد دلی چون جابر اندر جستجوی کربلا دارد به یاد کاروان اربعینی با گریه می گوید همی بوسم خاکی را که بوی کربلا دارد . . ....اس ام اس اربعین حسینی...سفر کردم به دنبال سر تو / سپر بودم برای دختر تو چهل منزل کتک خوردم برادر / به جرم این که بودم خواهر تو . . ....اس ام اس اربعین حسینی...اربعین آمد و اشکم ز بصر می آید / گوییا زینب محزون ز سفر می آید باز در کرب و بلا شیون ...

ادامه مطلب

پیامک های اربعین حسینی سری ۱۳۹۴

پیامک های اربعین حسینی سری ۱۳۹۴

پیامک های اربعین حسینی سری ۱۳۹۴ اربعین، با بوى خون در مشام و آبله در پا، رسیده است تا بگوید همه اتفاقات سرخ، در راستاى شکیبایى زینب(علیهاالسلام) بود. اربعین حسینی تسلیت باد . . . پیامک اربعین حسینی sms 94 . . . خواستم این اربعین را کربلا باشم ، نشد از نجف، پای پیاده… کربلا باشم ، نشد زائران بین نمازی در حرم یادم کنید هر نمازی خواستم در کربلا باشم ، نشد فرا رسیدن اربعین حسینی تسلیت باد . . . پیامک اربعین حسینی sms 94 . . . از “همه “دس...

ادامه مطلب