اس ام اس عید قربان

اس ام اس عید قربان

اس ام اس عید قربان

اس ام اس عید قربان       عید قربان، یعنى فدا کردن همه «عزیزها» در آستان “عزیزترین”،و گذشتن از همه وابستگى ها به عشق “مهربان ترین”.عید شما مبارک...اس ام اس عید قربانsms eyd ghorban...هرچه امام حسین (ع) در دعای عارفانه عرفه اش از خدا طلبید ارزانیتان باد …التماس دعا…عید قربان پیشاپیش مبارک. ...اس ام اس عید قربانsms eyd ghorban...پروردگارارحمتی فرما که آنچه ذبح می شود منیت های ماباشدبه پای ربوبیت تو.عید قربان م...

ادامه مطلب