عکس

عکس نوشته فروتنی در زندگی

عکس نوشته فروتنی در زندگی

عکس نوشته فروتنی در زندگی “سلطان قلبها” باش اما دل نشکن بگذار همه عاشقت شوند اما تو عاشق یکی باش پله بساز اما از کسی بالا نرو دورت را شلوغ کن اما در شلوغی ها خودت را گم نکن “طلا” باش اما خاکی ….

ادامه مطلب