امام علی

اس ام اس ولادت امام علی (ع)

اس ام اس ولادت امام علی (ع)

 اس ام اس ولادت امام علی (ع) ذکــر مــن، تـسبیح مـن، ورد زبــان مــن عـلی اسـت جـان مــن، جــانـان مـن، روح و روان من عـلی اسـت تــا علــی (ع) دارم نـــــــدارم کـــــار بــا غـــیــر عـلی شــــکر لله حـــــاصل عــــمر گـــران مــن عـلی است ولادت مولا علی (ع) مبارک . . . اس ام اس ولادت امام علی (ع) sms veladat . . . حجت حق، از حریم حق، به امر حق عیان شد روشن از نور رخش، ارض و سما، کون و مکان شد خانه زاد حق ولادت یافت اندر خانه ی حق حق به مرک...

ادامه مطلب