امام جعفر صادق

اس ام اس ولادت امام جعفر صادق (ع)

اس ام اس ولادت امام جعفر صادق (ع)

ای چراغ دانشت گیتی فروز /  تا قیامت پیشتاز علم روز آفرینش را کتاب ناطقی  /  اهل بینش را امامِ صادقی میلاد امام جعفرصادق علیه السلام مبارک . . . . . . اس ام اس ولادت امام جعفر صادق (ع) sms veladat . . . بر امام منتظر بادا مبارک این ولادت تهنیت بر شیعیان حضرتش از این ولادت رسید شادى شیعیان به عرش اعلى چونکه شد نور رخ صادق هویدا میلاد امام جعفرصادق علیه السلام مبارک . . . ادامه مطلب ...

ادامه مطلب