گنج هائی که در قلب هستند ، قابل سرقت نیستند.
خوش آمدید - امروز : چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶
خانه » اس ام اس » اس ام اس های زیبا سری جدید خرداد

اس ام اس های زیبا سری جدید خرداد

اس ام اس های زیبا سری جدید خرداد

عکس

میــان پـــرواز تـا پـــرتاب…
تفـــاوت از زمیــــن تـا آسمـــان اســـت…
پـــرواز کنـــی آنجـــــا میرســــی کــه خـــود میخواهــــی…
پـــرتابت کننــــد آنجـــا میرســـی کـــه آنهــــا میخواهنـــد…
پــــس پــــرواز را بیامــــوز…
پـــــرنده ای کـــه پــــــرواز بلـــــد نیســــت…
بــــه قفـــس میگــــوید تقدیــــــــــر…!!!
.
.
.
اس ام اس های زیبا خرداد ۹۴
SMS beautiful
.
.
.
دو قطــــره آب وقتـــی بهـــم نزدیـــک میشونــــد…
تشکیــــل یـــک قطـــره بزرگتـــر میدهنــــد…
امـــا دو تکـــه سنـــگ هیچـــگاه بــا هــم یکـــی نمیشونـــد…
هـــر چـــه سخـــت تــر باشیـــم…
فهـــم زندگــی برایمـــان مشکلتــــــر اســـت…!!!
.
.
.
اس ام اس های زیبا خرداد ۹۴
SMS beautiful
.
.
.
دو قـــــدم مانــــده کــه پاییــــــز بـه یغمـــا بــــرود…
ایـن همــــه رنـگ قشنــــگ از کــف دنیـــا بــــرود…
هــر کــه معشوقـــه برانگیخـــت گوارایـــش بــاد…
دل تنهـــا بــه چــه شوقـــی پـــی یلــــــدا بــــرود…!!!
.
.
.
اس ام اس های زیبا خرداد ۹۴
SMS beautiful


.
.
.
تاس زندگی ما شش هم که بیاورد خانه ی مارها…

سهم ماست…
.
.
.
اس ام اس های زیبا خرداد ۹۴
SMS beautiful
.
.
.
روز اول که سر زلف تو دیدم گفتم ،
که پریشانی این سلسله را آخر نیست
.
.
.
اس ام اس های زیبا خرداد ۹۴
SMS beautiful
.
.
.
مـــن احســاســــم را با همیـــــــن…
دســت نوشتــــــــــه ها…
بــه قلبــــــــت میرسانـــــــــــــم…!!!
.
.
.
اس ام اس های زیبا خرداد ۹۴
SMS beautiful
.
.
.
همــــــــــــــه چیـــــــــــز محتاج عقـــــــــل اســـت…
عقــــــــــــــل محتــــــاج ادب…!!!
.
.
.
اس ام اس های زیبا خرداد ۹۴
SMS beautiful
.
.
.
کـــــــــــاش دلهـــــــــــا آنقدر پــــاک بود
کــــــــــه بـــــــــــرای گفتــــــــــن
“دوســــــــــتت دارم”
نیازی به قســــــــم خوردن نبـــود…!!!
.
.
.
اس ام اس های زیبا خرداد ۹۴
SMS beautiful
.
.
.
جهنـــــــــــــم هر کس آنجائیست کــــــــــــه
حـــــــــــــرف او را نفهـــــــــــــــــــــمند…!!!
.
.
.
اس ام اس های زیبا خرداد ۹۴
SMS beautiful
.
.
.
خودت باش….

نه تندیسی که دیگران می خواهند

وقتی روحت را قالب فکر دیگران می کنی….

زیبا می شوی به چشمشان اما قبول کن……

تمام مجسمه ها شکستنی هستند…. ، در کمال زیبایی…….
.
.
.
اس ام اس های زیبا خرداد ۹۴
SMS beautiful
.
.
.

خــــــــــدايا درياب اين بنده ات را…

بنده اے کہ تو خنده هاش گفت:
خـــــــــــــــدايا شـــــــــــکرت !!
و تو گريہ هاش گفت:
خــــــــدا بــــــــــزرگه !!
و وقتي ادمات دلشو شکستن گفت:
مــــــــــنم خدایے دارم
.
.
.
اس ام اس های زیبا خرداد ۹۴
SMS beautiful
.
.
.
گـــ ــاهــــی…
دلم بــرای زمـــ ـانی که…
نمیشناختمت…

“تنــــــــــــگ می شود”


تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است